prímestské denné tábory 2018

Indiánikovia

u k o n č e n ý
V MŠ Dovalovo organizujeme denný prímestský tábor pre najmenších - pre maličkých Indiánikov vo veku od 3 do 8 rokov.

Tábor Malina I.

u k o n č e n ý
V krásnom horskom prostredí v hoteli MALINA organizujeme prvý turnus denných táborov pre spoločnosť SCP MONDI.

CESTOU-NECESTOU po Liptove I.

u k o n č e n ý
Prvý turnus prímestských denných táborov v štýlovom centre FUN FABRIC s bohatým programom o Liptove. Viac o tábore nižšie ↓↓↓

CESTOU-NECESTOU po Liptove II.

p r e b i e h a
Aj v druhom turnuse denného campu vo FUN FABRIC deti spoznajú Liptov cez hry a zábavu. Program bude iný a rovnako zaujímavý. Viac info nižšie ↓↓↓

Tábor Malina II.

13. - 17. august
Hotel MALINA sa opäť zmení na zázemie pre detský camp pre deti SCP MONDI.
 • Potrebujete deťom počas prázdnin zabezpečiť kvalitnú starostlivosť?
 • Hľadáte pre svoje deti spoľahlivý a programovo výnimočný denný tábor?
 • Je pre Vás dôležité, aby Vaše dieťa strávilo prázdniny v príjemnom prostredí
 • Chcete, aby sa Vaše dieťa priučilo pri hrách niečomu zmysluplnému?
 • Dbáte na to, aby Vaše deti mali dostatok aktívneho pohybu na čerstvom vzduchu?

V TOM PRÍPADE STE NAŠLI TO, ČO HĽADÁTE!

Tábor pre najmenšie detičky. 

 • vek 4-8 rokov
 • denná dochádzka - o detičky sa staráme od 7:30 do 16:00
 • zdravotná spôsobilosť 

Téma tábora je INDIÁNSKE LETO. Deti zažijú nezabudnuteľné dobrodružstvo - šifrovačky, totemy, lesnú múdrosť, indiánske tance a ozdoby, … Všetko, ako skutoční Indiáni !!!

☀︎ ☀︎ ☀︎ ☀︎ ☀︎

☀︎ ☀︎ ☀︎ ☀︎ ☀︎

 

CESTOU - NECESTOU po LIPTOVE

LUAland denný camp vo Fun Fabric

PRIHLÁŠKA LUAland CESTOU - NECESTOU po LIPTOVE

Najlepšia reklama je spokojnosť účastníkov našich malých LUAlanďákov:

V denných táboroch LUAland vo FUN FABRIC zabezpečujeme deťom kompletný servis počas pracovných dní v čase prázdnin. V cene je zabezpečený 5x obed, neobmedzený pitný režim, animačný materiál a samozrejme pre malých účastníkov je pripravený kompletný programový servis.

 • vek 5-13 rokov
 • denná dochádzka: od 7:30 do 16:00
 • zdravotná spôsobilosť 

I. turnus: 30. júla - 3. augusta

II. turnus: 6. - 10. augusta

Téma tábora je zameraná na spoznávanie nášho krásneho Liptova. Súčasťou programu budú výlety do blízkeho okolia, podľa počasia a zloženia detí - v každom prípade budeme čo najviac času tráviť von. Každý deň iné zaujímavé hry, iné workshopy a spoznávacie výlety.

☀︎ ☀︎ ☀︎ ☀︎ ☀︎

Ako postupovať pri rezervácii miesta na denný capm CESTOU - NECESTOU po LIPTOVE vo FUN FABRIC?

1/ kliknite na tlačítko "PRIHLÁŠKA na LUAland CESTOU - NECESTOU po LIPTOVE", vyplňte ju a odošlite.

2/ Prihláška je platná až po zaplatení zálohy 50€. Preto sa po vyplnení prihlášky vráťte na stránku LUAland - CESTOU - NECESTOU po LIPTOVE a kliknite na tlačítko "záväzná objednávka + platba LUAland - CESTOU - NECESTOU po LIPTOVE".

3/ Vypíšte objednávkový formulár. !!!POZOR - do poznámky uveďte meno dieťaťa - dôležité najmä pri súrodencoch !!! Následne uhraďte zálohovú platbu zaplatením faktúry, ktorú obdržíte v maili.

4/ V prípade, že chcete dieťa prihlási na oba turnusy, tento postup zrealizujte pre každý turnus zvlášť.

5/ Týmto bude Vaše dieťa riadne prihlásené na prímestský tábor CESTOU - NECESTOU po LIPTOVE vo FUN FABRIC

☀︎ ☀︎ ☀︎ ☀︎ ☀︎

Pri súrodencoch prosím vyplňte prihlášku a zrealizujte zálohovú platbu za každé dieťa ZVLÁŠŤ !!! 

Zvyšných 48€ sa platí priamo na mieste v deň príchodu na tábor.

Všetky potrebné informácie o nástupe na tábor Vám zašleme obratom.

 

CENA TÁBORA: 98€ 

(+ doplatok 5€ na celodenný výlet)

☀︎ ☀︎ ☀︎ ☀︎ ☀︎

❗❗❗AKCIA❗❗❗

☞ ZĽAVA SÚRODENCI: 5€ na každé dieťa

☞ ZĽAVA SKUPINA: pri počte min. 6 detí zľava 8€ na dieťa - hromadné prihlásenie hláste vopred na 0918 492 073

ZĽAVY sa nedajú kombinovať.

☀︎ ☀︎ ☀︎ ☀︎ ☀︎

Počet účastníkov je obmedzený, preto neváhajte a prihláste sa čím skôr 🙂

Program našich táborov je samozrejme hravý, doplnený pohybovými aktivitami, do ktorých sú zábavnou formou aplikované prvky regeneračných cvičení posilňujúcich psychickú stabilitu dieťaťa, možnosti koncentrácie a harmonického vývinu osobnosti, ako napr. muzikoterapia. Využívame atraktívne pomôcky, moderné edukačné prvky. Etapovka je zameraná na skupinovú dynamiku, koordináciu, zdravý pohyb a hlavne zábavu prostredníctvom indoor aj outdoor zážitkových hier. Veľa času budeme tráviť s deťmi von, sústredíme sa na spoznávanie prírody a okolia kde žijeme.

V prípade nepriaznivého počasie a v čase relaxačnej fázy po obede sa zdržiavame v interiéri Fun Fabric, ktorý je vybavený hrami pre deti rôznych vekových kategórii, rôznymi interaktívnymi pomôckami, oddychovou zónou s tulivakmi, karimatkami a FIT loptami, či pracovným kútikom pre realizáciu rôznych workshopov, výtvarných dielničiek a pod. 

FUN FABRIC je multižánrové centrum, v ktorom realizujeme rôzne alternatívne programy (semináre, workshopy, kreatívne projekty rôzneho druhu - pohybové, výtvarné, hudobné). Počas prázdnin je FUN FABRIC vyhradené pre náš tábor. Poloha, zariadenie a vybavenie tohto centra spĺňa všetky potrebné materiálne aj technické podmienky pre realizáciu detských táborov. 

☀︎ ☀︎ ☀︎ ☀︎ ☀︎

Deti sa do našich táborov rady vracajú, pretože, ako samé tvrdia

... LUAland je krajina detských snov ... 

REFERENCIE - povedali o LUAlande:

Ste úplne dokonalí ľudia, ktorí obohatili veľmi život našich detí ... a to čo zažili na táboroch LUAland, bude putovať s nimi celým ich životom... ĎAKUJEME

Andrea Naništovámatka Laury a Peťka - stálych účastníkov LUAland táborov.

ĎAKUJEME, robíte to čím ďalej tým lepšie. Naše deti majú z Vašich táborov krásne zážitky a čerpajú z nich celý ďalší rok.

Marta Šimovcovámatka Šárky a Elišky - niekoľkonásobných účastníčiek LUAland táborov.

Veľká vďaka, Miško je veľmi spokojný a šťastný a už sa teší na ďalšie spoločné chvíle strávené v LUAlande.

Viktória Šurinovámatka Michala - skalného účastníka pobytových aj prímestkých LUAland táborov

Ja sem chodím kvôli tomu, že je tu každý rok super zábava a dobrý kolektív.

Bastík Ondrušstály účastník LUAland táborov

Dcérke sa u vás veľmi páčilo. Najprv do tábora nechcela ísť, no nakoniec bola nadšená, a vraj pôjde aj nabudúce. Takže pri ďalšej organizácii s nami môžte počítať. Ďakujeme veľmi pekne celému kolektívu za perfektne odvedenú prácu.

Alžbeta matka malej účastníčky detského letného tábora LUAland

Ostatní sa od Vás môžu učiť ... ĎAKUJEME !!!

Ingrid Gaborovámatka pravideľnej účastníčky LUAland táborov

To je náš skvelý tábor !!!