Ranná HODINKA pre žienky

Pravidelne každý pracovný deň od 6:30

JOGA pre zdravie

Pravidelne každú stredu o 18:30

HORMONÁLNA joga

Víkendový seminár pripravujeme v októbri