NUMEROLOGIA - REČ ČÍSIEL

seminár o tom, ako aplikovať numerológiu do každodenného života

23. februára 2018 vo FUN FABRIC

Všetko na tomto svete podlieha vývoju v určitých cykloch a tieto cykly sa dajú vyjadriť číslami. Len málo ľudí si uvedomuje, že čísla nevyjadrujú iba kvantitu, ale aj kvalitu.

Kvalita čísla alebo skupiny čísiel v dátume narodenia vytvára neviditeľnú silu či vibráciu, podobnú neviditeľnému elektrickému náboju. Význam čísiel vám môže mimoriadne pomôcť a zabezpečiť zdravšie medziľudské vzťahy, ľahšie rozpoznáte, v čom tkvie vaše mimoriadne nadanie, kde máte slabé stránky, či prípadné skryté sklony a danosti.

Dospejete k presvedčeniu, že nastal čas zmeniť si život. Pomocou čísiel môžete na sebe účinnejšie pracovať, podchytiť a skultivovať svoje prednosti v mnohých životných situáciach, pri takmer všetkých povolaniach, v každej životnej fáze, všade na svete a bez výnimky.

Pochopenie významu čísiel je skutočným pokladom možností a šancí, ziskom pre každého

Ak sa vám podarí aplikovať reč čísiel do svojich životov, budúcnosť nemusí vyzerať náhodná. 

Cena 2,5 hodinového seminára: 5,- €

Seminár vedie certifikovaná numerologička

PaedDr. Monika Hlinková

Monika vyštudovala prírodné vedy - matematiku, miluje šport, poznávanie nových krajín, ľudí.

Povedzte svoj názor

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *