TÉMATICKÉ PROGRAMY:

HALOOWEN

Halloween charakterizujú strašidlá, temné veci a oheň, ktorý má duchom svietiť na cestu. Tradičným symbolom sú špeciálne vyrezané tekvice, vo vnútri ktorých je sviečka. V súčasnosti Halloween nabral svoju typickú mierne karnevalovú atmosféru a práve preto je taký populárny. A práve týmto smerom sa uberáme pri tvorbe Halloweenskej zábavy. Pripravíme pre Vás citlivo a taktne program, ktorý bude zábavný, ale aj poučný. Ide predsa hlavne o príjemne strávený čas s nádychom tajomného dobrodružstva …

MIKULÁŠ & PREDVIANOČNÉ PROGRAMY

Vianočné sviatky sú najkrajšie a najemotívnejšie dni v roku. Advent - obdobie ich príprav a radostného očakávania je čas stíšenia sa a precítenia  hĺbky a tajomstiev týchto dní.  Pripravíme pre vás Vianočný program, ktorý  prehĺbi a zintenzívnie všetky tieto aspekty a všetkých nás naplní láskou a pokojom. 

Vianočný animačný program presiaknutý ľudskou spolupatričnosťou, detskou radosťou a vzájomným zdieľaním pokojnej atmosféry.

SILVESTER

Posledné hodiny starého roka patria medzi najkrajšie spoločenské chvíle. Už tradične ich prežívame vo veselej nálade v spoločnosti kamarátov, známych.  

Silvestrovská noc … Najveselšia a nezabudnuteľná noc v roku s radostným očakávaním prelomu dátumu a spoločné vítanie prvých minút nového roka. Malé bilancovanie a veľké plány, ale hlavne zábava, smiech,  tanec a efektný program. Všetko toto s radosťou a ľahkosťou prenesieme priamo k Vám.