z našich projektov:

projekt live saxophone & DJ

FUN QUIZ

Inteligentná teamová zábava

HUDOBNO-RYTMICKÁ ZÁBAVNÁ SHOW

hracie farebné trubice v rukách Bobotónov sa menia na hudobný nástroj

BOBOTÓNI NA CESTÁCH