K V A N T O V A N I E

a využitie potenciálu čakier pre vedomú tvorbu reality

*  *  *

Máte pocit, že nežijete život aký by ste chceli?

Trápite so vo vzťahoch?

Máte zdravotné problémy?

Chcete prevziať zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk?

*  *  *

 ❗️V tom prípade je tento seminár práve pre Vás ❗️

TERMÍN: 14. - 15. apríl 2018

SOBOTA   10.00 hod. - 17.00 hod.

NEDEĽA  10.00 hod. - 16.00 hod.

MIESTO:  Fun Fabric, Kamenné pole 4558/12, LM

CENA: 98€

Ak spoznáme samých seba, svoje možnosti a potenciál, môže svoj život začať tvoriť vedome.

Žijeme na rozhraní pozemskej a duchovnej bytosti. Byť človekom môže byť darom alebo prekliatím.

Je na nás, čo si vyberieme. Cesta za poznaním je krásna, stačí na ňu vykročiť...

p r o g r a m   s e m i n á r a :

Teoretické východiská alebo ako sa spája veda s duchovným svetom.

Otvorenie kvantového poľa

Práca s kvantovým poľom

Zadávanie zámerov

Techniky liečenia a samoliečenia

Navyšovanie životnej energie.

Základné informácie o čakrách a energetických telách.

Harmonizácia a aktivizácia čakier.

Jednotlivé oblasti života človeka v súvislosti s čakrami.

o   l e k t o r o ch :

Martina a Marián

sú manželský pár, ktorý sa celý svoj profesijný život venujú vzdelávaniu.

Tento seminár je ich srdcovou záležitosťou, pretože neučia teóriu, ale odovzdávajú priamo kľúč k poznaniu.

Ľudia sa trápia v mnohých oblastiach života a preto sa pokúsili poňať celý seminár čo najkomplexnejšie a viesť ľudí k poznaniu seba samých, aby vedeli ľahko identifikovať príčinu problémov, ale zároveň mali aj metódy a techniky na ich nápravu.

Marian je mužský princíp,  racionalita, ktorý vkladá do celého poznania rozum a prepája spiritualitu s vedou.

Martina je ženský princíp, srdce, ktoré prináša intuitívne poznanie a vedenie.

Spoločne sa vám odovzdajú všetko poznanie, ktoré im bolo doposiaľ umožnené a ukážu vám cestu k vedomému žitiu života.

POSLEDNÉ ČLÁNKY BLOGU

V týchto článkoch je kus môjho srdca. Verím, že sú pre mnohých inšpiráciou.

ĎAKUJEM za reakcie, zdieľanie, komentáre.

Janka Šipeková

Vitaj havo! Vitaj rok ZEMSKÉHO PSA

Kto miluje psíkov, určite sa teší. Prichádzajú energie tohto stvorenia: prítulné, verné, spoľahlivé, oddané, pravdivé, lojálne, kamarátske,…

Celý článok

Mne netreba viac kúziel ...

Priniesol si mi jahody a kvet. Ani nevieš ako, ale vrátil si má späť. Do doby, keď…

Celý článok

Jeseň nám ukazuje, aké krásne môže byť nechať veci odísť ...

Pociťujete v jeseni melanchóliu, máte sentimentálne nálady, či dokonca zvláštnu tieseň, smútok, depky...??!! Vravíte si, že  je…

Celý článok

KONTAKT

Chcete zorganizovať nejaký event a neviete ako na to?

Máte nové podnety, nápady, návrhy a neviete, ako ich zrealizovať?

Potrebujete zdieľať informácie, hľadáte možnosť spolupráce?